TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

CẬP NHẬT THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

Hội đồng tuyển sinh trường THPT Đoàn Thị Điểm xin thông báo ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 năm học 2019 - 2020. Nhà trường sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 23/06 đến hết ngày 12/07/2019. Quý Phụ huynh có nguyện vọng đăng ký cho con vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển sinh:

              

Hội đồng tuyển sinh trường THPT Đoàn Thị Điểm xin thông báo ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 năm học 2019 - 2020.
Nhà trường sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 23/06 đến hết ngày 12/07/2019. Quý Phụ huynh có nguyện vọng đăng ký cho con vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển sinh: 


 Điện thoại: 024 626 52753
Lưu ý: Nhà trường sẽ dừng tuyển sinh khi đủ chỉ tiêu.