TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 BAN A THEO KHỐI THI NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 11 BAN A THEO KHỐI THI NĂM HỌC 2019 - 2020

Kính gửi quý phụ huynh và học sinh danh sách phân lớp theo khối thi ban A khối 11: 

https://drive.google.com/open?id=0ByOreyEN_3EcSVNrREExSnliMDdRTGhHTmhjdjhwclg0cVp3