TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

Điểm hẹn văn hóa - Nghệ thuật Tuồng với các con Đoàn Thị Điểm

Điểm hẹn văn hóa - Nghệ thuật Tuồng với các con Đoàn Thị Điểm

Trong xu thế hội nhập quốc tế bên cạnh sự năng động, tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại nhưng chúng ta cũng không thể quên những bản sắc văn hóa dân tộc đã được gìn giữ bao đời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong không khí xuân rộn ràng khắp nơi, sáng ngày 28 tháng 01 năm 2019, tại trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm các con đã được xem buổi diễn tuồng và giao lưu với các nghệ sĩ nhà hát Tuồng Trung ương.

Tuồng là  một loại hình nghệ thuật sân khấu mang tính cổ điển khá độc đáo của Việt Nam. Ngôn ngữ của tuồng là văn chương bác học kết hợp nhuần nhuyễn văn chữ Hán với văn nôm.  Lúc đầu, tuồng chỉ xuất hiện ở miền Bắc, sau đó theo binh lính chúa Nguyễn vào Đàng Trong và phát triển cực thịnh ở đó. Tuồng phát triển mạnh vào thế kỷ XVII -XVIII. Sang triều Nguyễn (thế kỷ XIX) tuồng vẫn giữ vị trí xứng đáng trong đời sống văn hoá ở cung đình và trong dân dã.
Kho tàng các vở diễn tuồng cổ ước có đến vài trăm nhưng lâu dần bị thất lạc phần lớn, trong đó có thể kể vài vở đặc trưng như Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Đào Phi Phụng, Trưng nữ vương... Tuồng đã trở thành vốn quý của sân khấu truyền thống và mãi mãi là viên ngọc trong kho tàng văn hoá của dân tộc.

Trên sân khấu Đoàn Thị Điểm hôm nay các con đã được hòa mình vào dòng chảy của lịch sử dân tộc với những vở diễn thông qua biểu diễn điêu luyện của các nghệ sĩ. Từng vở diễn được các con Đoàn Thị Điểm hưởng ứng bằng những tràng pháo tay giòn dã. Với phương châm giáo dục của Đoàn Thị Điểm không chỉ giúp các con có những kĩ năng hội nhập quốc tế mà còn giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc "hòa nhập nhưng không hòa tan".