TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

DỰ ÁN HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG VÀ RÁC THẢI HỮU CƠ

Dự án "Môi trường- Rác thải hữu cơ" được nhóm Hoá học của nhà trường xây dựng với mong muốn giúp học sinh hiểu hơn về Hoá học Hữu cơ, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Dự án được triển khai với các DTDers khối 11, và buổi chiều thứ Năm ngày 02/01/2019, các bạn học sinh lớp 11D5 đã rất hăng hái, tập trung báo cáo chuyên đề và giới thiệu sản phẩm của nhóm mình.
Dạy học theo dự án là phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, giúp phát triển kiến thức và các kỹ năng liên quan thông qua những nhiệm vụ mang tính mở, khuyến khích học sinh tìm tòi, hiện thực hoá những kiến thức đã học trong quá trình thực hiện và tạo ra những sản phẩm của chính mình.
Chắc chắn rằng, các bạn học sinh đến từ 11D5 đã có những trải nghiệm thú vị và tiếp thu được những kiến thức quan trọng của bộ môn với dự án lần này đúng không