TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi các con HS đi học trở lại, chúng ta hãy nằm lòng các biện pháp phòng, chống dịch vì một môi trường an toàn, hiệu quả. Nguồn video: Bộ Y Tế