TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

KÌ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG 2019 - 2020

với mong muốn lựa chọn và bồi dưỡng đội tuyển học sinh nòng cốt nhà trường tham gia các kỳ thi Học sinh giỏi cấp Cụm và cấp Thành phố, ngày 19/12 trường THPT Đoàn Thị Điểm tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi dành cho khối 10,11 năm học 2019-2020.

Tham dự với nỗ lực và tinh thần quyết tâm cao, xin chúc các thí sinh của chúng ta sẽ có thành tích tốt và đạt được kết quả mà mình mong muốn nhé