TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

LỘ TRÌNH Ô TÔ ĐƯA ĐÓN HỌC SINH THỰC HIỆN TỪ NGÀY 04/05/2020