TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

Lộ trình xe đưa đón học sinh áp dụng từ ngày 13/8/2019

Lộ trình xe đưa đón học sinh áp dụng từ ngày 13/8/2019

Kính gửi quý Phụ huynh và các con Học sinh lộ trình xe đưa đón học sinh áp dụng từ ngày 13/8/2019:

https://docs.google.com/file/d/1H988cwtm489dywjxNIjMWMmOdlWKSEve/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel