TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

Phóng sự Công An Thành phố Hà Nội tuyên truyền về ma túy tại trường Đoàn Thị Điểm

Phóng sự Công An Thành phố  Hà Nội tuyên truyền về ma túy tại trường Đoàn Thị Điểm

Phóng sự Công An Thành phố  Hà Nội tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tại trường Đoàn Thị Điểm trên đài truyền hình Hà Nội