TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

Thời Khoá biểu áp dụng từ ngày 1/8/2019

Thời Khoá biểu áp dụng từ ngày 1/8/2019

Kính gửi các quý phụ huynh và các con Học sinh thời khoá biểu áp dụng từ ngày 1/8/2019.

 

   - Thời khóa biểu lớp 10:

 https://drive.google.com/open?id=0ByOreyEN_3Ecc3FGcmp4aVh0Q0pDWUxsTGQxZGFRUFRBOWFr

 

 - Thời khóa biểu lớp 11:

https://docs.google.com/file/d/1YIkDJtxmhhUzuq89PXq4vGZ5m275MJKB/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel

 

- Thời khóa biểu lớp 12: 

https://drive.google.com/open?id=0ByOreyEN_3EcbGJSMjRXZ1hYMGVIZ2cxODBFSmJMRVRRYjln