TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

Thông báo buổi giao lưu chia sẻ của Thầy Chris về phương pháp Học tập có hiệu quả

Chiều thứ 4, ngày 13/3, sẽ diễn ra buổi giao lưu và chia sẻ về phương pháp học tập có hiệu quả của Thầy Chris New, Phó Giám Đốc Chương Trình Đào Tạo Quốc Tế của Trường Đại Học London (University of London) tại HV SIM –Singapore. Thầy  Chris là cựu học sinh của Học Viên Kinh Tế Chính Trị London (Ngành Nhân chủng Học), Học Viện Goldsmiths (Về Phương Pháp Giảng Dạy) và Học viện Nghệ Thuật London. Là người  phụ trách xây dựng chương trình và tài liệu cũng như đào tạo giáo viên quốc tế và hộ trợ các Trung tâm giảng dậy của Trường Đại Học London. 

- Thời gian: Chiều thứ 4, 13/3/2019: Tiết 5,6

- Địa điểm: Trường THPT Đoàn Thị Điểm

- Đối tượng: lớp 12CS, 11S

- Nội dung: Thầy Chris chia sẻ về Phương Pháp Học tập có hiệu quả cho các bạn Trung Học Phổ Thông (lớp 11-12) khi lên bậc đại học, giúp các bạn chuẩn bị hành trang cho tương lai.