TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

Tôi có con gái học lớp 9, cháu sẽ thi vào cấp 3 kỳ thi 23/6/2014. Tôi muốn cháu vào học tại trường THPT Đoàn Thị Điểm. Vậy muốn hỏi điều kiện tuyển sinh của trường như thế nào?

Trả lời: Trường hợp của con đủ điều kiện để được nhà trường tuyển thẳng. Chúc mừng con!