TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

Tôi muốn đóng học phí qua chuyển khoản Lớp 10. Vậy tôi muốn biết phải chuyển như thế nào?

Trả lời:

Anh/ chị vui lòng liên hệ với phòng Tài vụ qua sđt : 04 616 52710 để được Kế toán viên hướng dẫn chuyển khoản.