TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

Danh sách học sinh khối 10 và giáo viên chủ nhiệm năm học 2018 - 2019

Xin mời phụ huynh và học sinh xem file đính kèm "Danh sách học sinh và giáo viên chủ nhiệm khối 10 năm học 2018 - 2019)