TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

Em chưa được phát phiếu ăn sáng, em muốn lấy phiếu ăn sáng thì xuống đâu để lấy ạ?

Trả lời: Chào con, con xuống tầng 1 nhà ăn để ghi phiếu và nhận xuất ăn sáng vào đầu giờ buổi sáng khi con đến trường.