TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

HỘI THẢO - QUY TRÌNH THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

HỘI THẢO - QUY TRÌNH THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2020, tại trường THPT Đoàn Thị Điểm đã diễn ra hội thảo với chuyên đề: “ Quy trình thiết kế bài giảng theo hướng đổi mới phương pháP dạy học”. Khách mời  là chuyên gia Giáo dục  TS.Tôn Quang Cường - Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục – trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại buổi hội thảo các giáo viên của trường THPT Đoàn Thị Điểm đã nghe TS. Tôn Quang Cường chia sẻ về cách xây dựng các bài giảng theo hướng khơi nguồn cảm hứng cho học sinh:

Thứ nhất, lựa chọn các nôi dung cốt lõi nhất trong chương trình, tái cấu trúc lại các nội dung môn học, chia thành các phần như: phần giảng bài, phần có tình huống, vấn đề liên quan, phần cho học sinh thảo luận, phần hướng dẫn thực hành, làm thí nghiệm… Giảm các nội dung mang tính bổ trợ (biến nó thành các câu hỏi tìm hiểu thêm chứ không dạy…).

Thứ 2, số hóa tối đa nội dung trong sách giáo khoa bằng các công cụ công nghệ (video, mô phỏng, hình ảnh, bài giảng powerpoint, hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá…).

Thứ 3, lựa chọn giáo viên có năng lực phù hợp với từng kiểu nội dung để lên lớp dạy trực tuyến cho học sinh toàn khối.

Thứ 4, lập kế hoạch phân công cụ thể cho giáo viên phụ trách môn học của từng lớp tiếp tục bám sát tiến trình học tập của lớp.

Ngoài xây dựng bài giảng chung, nên phân công giáo viên để cùng khai thác nguồn học liệu mở, xây dựng bổ sung học liệu số theo năng lực công nghệ của từng giáo viên. Tìm kiếm, phát triển các nội dung được số hóa sẵn có liên quan đến môn học. Tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về dạy học trực tuyến và kĩ thuật sử dụng công nghệ trong tổ.

Đồng thời, phân công giáo viên hỗ trợ nhau khi giảng bài online (có thể áp dụng cùng giảng đồng thời); hỗ trợ lẫn nhau khi triển khai nếu có vướng về vấn đề kĩ thuật…

Việc tập huấn phương pháp triển khai dạy học online cũng rất quan trọng. Theo TS Tôn Quang Cường, cách dạy học trực tuyến cần tuân theo nguyên tắc lớp học đảo ngược, dạy học hỗn hợp và dạy học cá nhân hóa.

Theo đó, trước mỗi bài học trực tuyến phải cung cấp nội dung học tập, yêu cầu, tài liệu học tập trước cho học sinh. Trong quá trình giảng bài không ôm đồm, không sa đà vào phân tích, giảng giải nội dung mà chủ yếu quan tâm xem học sinh tiếp thu được đến đâu, lưu ý đến các điểm học sinh chưa rõ; thường xuyên nhắc lại nhiệm vụ yêu cầu của bài học. Bố trí riêng một số giờ dạy trực tuyến để giải đáp, hướng dẫn học bài. Giới thiệu, cung cấp và hướng dẫn đầy đủ các tài nguyên học tập.

Các thầy cô giáo trường Đoàn Thị Điểm cũng đã có những câu hỏi, đưa ra những tình huống trong quá trình dạy học của mình để cùng trao đổi với TS Tôn Quang Cường. Từ đó để tìm ra cho mình một một phương pháp dạy học phù hợp nhất với bộ môn của mình.