TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC QUẬN BẮC TỪ LIÊM 2023

 
 Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng "Ngày Sách và Văn hóa đọc", với mô hình cầu Thăng Long là biểu tượng đặc trưng của Hà Nội được các ĐTĐer tự tay xếp từ sách, đội thi xếp sách trường THPT Đoàn Thị Điểm đã đạt giải nhì ngày hội Sách và văn hóa đọc.
Với chủ đề “Sách - nhận thức - đổi mới - sáng tạo”, ngày 18/4/2023, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 - năm 2023 góp phần tôn vinh giá trị sách, khẳng định tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội nói chung và học sinh nói riêng, tạo môi trường học tập tích cực, nhằm phục vụ tốt cho việc học tập.