TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

QUY TẮC AN TOÀN ĐIỆN - 5K KHI HỌC TRỰC TUYẾN

QUY TẮC AN TOÀN ĐIỆN - 5K KHI HỌC TRỰC TUYẾN
Thời gian biểu học online đang trở nên quen thuộc với nhiều thói quen mới!!! Với nguyên tắc an toàn điện 5K, rất mong rằng các bậc Phụ huynh và học sinh sẽ lưu tâm để giúp thầy cô và các con có những buổi học an toàn, hiệu quả!