TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

SÔI NỔI NGÀY HỘI DTD ROBOT EXHIBITION

 
Ngày 17/4/2023, câu lạc bộ Innovate Robotics ĐTĐ kết hợp với Trung Tâm Hoa Kì đã tổ chức chương trình DTD Robot Exhibition. Hoạt động diễn ra xuyên suốt cả ngày với những trải nghiệm đặc biệt:
 Giao lưu tìm hiểu về STEM
Trải nghiệm mô hình robotic sử dụng bộ đồ dùng VEX IQ
Thăm quan, tìm hiểu và trải nghiệm các thiết bị, sản phẩm công nghệ robot hiện đại được tài trợ bởi The American Center Hanoi (Trung tâm Hoa Kỳ) tại phòng trưng bày tầng 2 nhà trường như: kính thực tế ảo VR glasses, bộ mô hình lego mindstrom EV3, sphero boltz, dụng cụ học tập VEX IQ,…
 Chương trình đã trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn, qua đó phát triển cho học sinh năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cùng với những năng lực khác tương ứng. Sớm phát hiện và hướng dẫn những học sinh say mê nghiên cứu thực hiện các dự án khoa học, kỹ thuật, tìm nguồn thi KHKT các cấp.