TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG
 
Đại hội Đoàn được tổ chức vào ngày 18/5|2022 với sự có mặt của gần 70 đoàn viên đại diện cho các chi đoàn, những công tác và sự kiện nổi bật của nhiệm kì 2020-2022 đã được tổng kết và đề ra phương hướng hoạt động, công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2023, bầu ra đại biểu mới.
Tại đại hội, các đoàn viên cùng đưa ra biểu quyết cho những ứng cử sáng giá, đề bạt hướng phát triển cũng như lời cam kết của đại biểu mới, bày tỏ sự vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ cử tri.
 Xin chào mừng đoàn chủ tịch mới của Đoàn trường THPT ĐTĐ, hi vọng các đồng chí sẽ thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra và ngày càng phát triển trong tương lai, trở thành những Đoàn viên ưu tú xuất sắc.