TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc Quốc tế

Dành cho những ĐTĐers quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội nóng hổi toàn cầu

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) – trường Đại học quốc tế cấp bằng Anh Quốc duy nhất tại Việt Nam
Mục tiêu: Tôn vinh tầm quan trọng của sự hợp tác, nghệ thuật ngoại giao và giá trị quan trọng những kỹ năng mềm (nghiên cứu, hùng biện, tranh biện và thương thảo…).
Thời gian đăng ký: Trước ngày 20 tháng 02 năm 2019
- Thời gian tổ chức: Từ ngày 21 đến 23 tháng 02 năm 2019
Địa điểm: Đại Học Anh Quốc Việt Nam-Khu Đô Thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
Kinh phí: Khoảng $190/người
Thông tin chi tiết về lệ phí tham gia:
https://www.internationalmun.org/IMUN_Hanoi_2019.php
Các ĐTĐer đăng ký tham gia có thể được thực hiện qua đường link sau:
https://www.internationalmun.org/RegistrationForm.php