TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

LỘ TRÌNH XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/9/2020

LỘ TRÌNH XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH ÁP DỤNG  TỪ NGÀY 11/9/2020

Kính gửi Quý Phụ huynh và các con  lộ trình ô tô năm học 2020-2021 tại file đính kèm áp dụng từ  11/9/2020 . 

 

https://drive.google.com/file/d/1u3L-a_iZ3ADoBvJ4yg15ZXwMqApE6u1z/view?usp=sharing