TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

MÙA KHAI GIẢNG ĐẶC BIỆT - 10C3 niên khóa 2021- 2024

" MÙA KHAI GIẢNG ĐẶC BIỆT" - 10C3 niên khóa 2021- 2023
 Khoảnh khắc tựu trường mùa covid và bài học đặc biệt từ người lái đò tận tâm!
" Hãy trao đi lời yêu thương để làm đầy tâm hồn mình bởi những yêu thương nhận lại; để thấy cuộc sống thật hạnh phúc và thêm ý nghĩa biết bao"
Năm học mới với bài học đầu tiên đầy giá trị! Chúc cô trò và đại gia đình 10C3 thật hạnh phúc và thành công!!!