TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

TEENS ĐTĐ GIAO LƯU VỚI ĐẠI DIỆN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BANG COLORADO - HOA KÌ

Một buổi hội thảo du học đầy bổ ích với học sinh các lớp C, S, D1 khối 10 và 11 trường Đoàn Thị Điểm, không chỉ để các ĐTĐers nắm được những thông tin cần thiết cho chuyện tương lai mà còn là cơ hội cho những ai muốn tìm hiểu cuộc sống du học và cơ hội tuyệt vời để được trải nghiệm chuyện học cũng như hoà nhập với cộng đồng quốc tế.
 Xin cảm ơn các đại diện của 06 trường Đại học bang Colorado bao gồm: Colorado Mesa University (CMU), Colorado State University (CSU), Red Rocks Community College, Đại học Colorado Denver, The University of Denver, Spring International Language Center đã giúp ĐTĐers có được nhiều những thông tin bổ ích qua buổi giao lưu ngày hôm nay.
Chi tiết truy cập website: https://studycolorado.org/