TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

Thực đơn tuần 4 tháng 8 năm 2019

Thực đơn tuần 4 tháng 8 năm 2019 dành cho các DTDers. Tuần mới tràn ngập năng lượng nào!