TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Nơi chắp cánh những ước mơ

THÔNG BÁO NGÀY TỰU TRƯỜNG 02/03/2021

THÔNG BÁO NGÀY TỰU TRƯỜNG 02/03/2021

Thực hiện công văn số 572/UBND-KGVX ngày 27/2/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid 19, Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu trường THPT Đoàn Thị Điểm thông báo: